Coneix Lecxit

Lectura per a l’èxit educatiu

Lecxit té per objectiu impulsar l’èxit educatiu a través de la millora de la comprensió lectora. Des del projecte tenim el repte de garantir que tot l’alumnat finalitze l’etapa de primària amb un nivell de competència lectora que n’assegure el desenvolupament educatiu i social.
Per fer-ho comptem amb una xarxa de Punts Lecxit on els voluntaris acompanyen individualment a un infant per a esdevenir un lector orgullós, segur, entusiasmat amb l’aprenentatge i preparat per a l’èxit educatiu.
Lecxit també ofereix orientacions i materials a les famílies per implicar-les en la millora dels hàbits lectors i es coordina amb els centres educatius per triar els infants que més necessiten participar en el projecte. 

Ser Espai Lecxit

Eres una escola i vols que els infants potencien el gust per la lectura amb l’acompanyament d’una persona voluntària? Vols potenciar la comprensió lectora dels infants? Vols contribuir a fer que la ciutadania s’agrupe al voltant d’un projecte educatiu?


Des del projecte Lecxit vos proposem posar a l’abast de tots els xiquets i xiquetes la passió per la lectura i així fomentar l’hàbit que garantisca el seu èxit educatiu i social. Dotant-los d’un acompanyament lector farem que se senten segurs i creguen en les seues potencialitats. 

Ompli el formulari

Ser voluntari/a

Amb el vostre acompanyament contribuireu a la millora de la comprensió lectora d’un infant. Perquè un infant que entén el que llegeix, comprèn millor la vida!
Amb vosaltres i el programa Lecxit creurà en tot el seu potencial i viurà una experiència d’aprenentatge apassionant.
No necessiteu tindre cap formació específica, només disposar d’una hora a la setmana i ganes de transmetre la passió per la lectura.
El vostre compromís és essencial perquè els xiquets i xiquetes tinguen èxit a l’escola i a la vida.
Ompliu el formulari i ens hi posarem en contacte. Gràcies!

Ompli el formulari

Contacte

Si teniu qualsevol dubte o suggeriment sobre el Lecxit al País Valencià podeu contactar amb nosaltres a través de admin@fundaciofull.com o bé cridar a les nostres oficines al 963945003.

Comprensió lectora

El 14,3% dels alumnes finalitzen primària amb un nivell baix de comprensió lectora i per tant no entenen el que llegeixen. (Consell Superior d’Avaluació dels Sistema Educatiu 2018). 


El 15,4% dels alumnes de 4t de l’ESO (PISA 2015) tenen un nivell baix de comprensió lectora. Aquest és un factor clau en l’abandonament prematur dels estudis i en la perpetuació de les desigualtats socials. La comprensió lectora és bàsica per a l’aprenentatge i clau per al desenvolupament de pràcticament totes les activitats escolars. No disposar d’un nivell de comprensió lectora adequat no només és un predictor molt fiable del fracàs escolar posterior de l’alumne sinó que els priva en gran mesura del descobriment personal, de la cultura i de desenvolupar-se com a ciutadans. 


Què vol dir un baix nivell de comprensió lectora en primària? No només és l’infant sense fluïdesa lectora, sinó aquell que malgrat llegir amb fluïdesa:  tot i que localitza informacions explícites i relaciona fets i accions simples, no és capaç d’interpretar les diferents idees que surten i trobar la principal; té manca de comprensió global del significat i per tant impossibilitat d’argumentar la seua opinió respecte a la globalitat d’un text, i això implica moltes mancances: baix rendiment en altres matèries (no entendre enunciats d’alguns problemes de matemàtiques, no poder seguir instruccions un poc complexes, no saber fer un resum d’un tema de Ciències Socials), menor capacitat de concentració, baixa expressió oral, llegir un mapa, un rebut, llegir informació a la xarxa.

Hàbits lectors

Els estímuls de lectura que ofereix l’entorn familiar, els hàbits lectors de pares i mares i la presència de llibres a la llar són determinants perquè es desenvolupe l’hàbit i el gust que determinen la comprensió lectora en finalitzar l’educació primària. Quan aquestes oportunitats no són suficients, tenim el repte de promoure’n altres en horari extraescolar a les biblioteques, entitats i a la comunitat per superar les desigualtats. 


A l’estudi The Economics of International Differences in Educational Achievement es va poder comprovar que, per exemple a Anglaterra, la diferència en els èxits educatius que aconseguien els xiquets i xiquetes de famílies que tenien més de dues prestatgeries de llibres era tres vegades superior als que aconseguia qualsevol estudiant que a casa tenia uns pocs llibres.

Acompanyament lector

Lecxit aprofita el poder i el compromís de la ciutadania per proporcionar a cada infant un mentor que l’acompanya setmanalment, a esdevindre un lector orgullós, segur, entusiasmat amb l’aprenentatge i preparat per a l’èxit educatiu.


Lecxit també ofereix orientacions i materials a les famílies per implicar-les en la millora dels hàbits lectors i es coordina amb els centres educatius per triar els infants que més necessiten participar en el projecte. 


La mentoria 1×1 (un infant i un voluntari/a) ens permet adaptar-nos al nivell, característiques i interessos de l’infant.


El punt fort del voluntariat és saber escoltar i empatitzar amb els infants, transmetre la passió lectora, compartir l’experiència de descoberta i la complicitat són una porta d’entrada al seu món.

Llegir per plaer

El projecte Lecxit, gràcies a la iniciativa d’escoles, biblioteques i entitats socials, ofereix un espai on desenvolupar el gust per la lectura a partir del compromís del voluntariat que ofereix un acompanyament al llarg de tres cursos.


La lectura per plaer està associada a la competència lectora. PISA troba que una diferència crucial entre els estudiants que tenen un bon rendiment en l’avaluació de lectura i els que tenen un mal rendiment és que els primers llegisquen diàriament per plaer. Pareix que és més important llegir per plaer que la quantitat de temps que es dedica a llegir. 


Els alumnes que llegeixen diàriament per plaer tenen una puntuació superior a un any i mig d’escolarització als que no ho fan (OCDE 2011). De mitjana en els països de l’OCDE, el 72% dels alumnes socioeconòmicament avantatjats llegeix diàriament per plaer mentre que només el 56% dels alumnes desfavorits van assenyalar el mateix (OCDE, 2011). De mitjana, els alumnes que llegeixen diàriament per plaer tenen una puntuació superior a un any i mig d’escolarització als que no ho fan (OCDE 2011). 

La familia, un paper clau

Tenim el repte i el deure d’oferir oportunitats i acompanyament lector amb les metodologies que ja coneixem quan l’entorn familiar i comunitari no és suficient.

Aquest fracàs es pot previndre si posem a disposició de tots els infants el suport necessari. No disposar d’un nivell de comprensió lectora adequat no només és un factor que pot conduir al fracàs escolar, sinó que també els priva d’accedir a la cultura i de desenvolupar-se com a ciutadans. 


La implicació de la família és un factor determinant per a desenvolupar el gust per la lectura i l’hàbit lector dels fills i filles. El suport que poden oferir des de casa és afectiu, de proximitat, quotidià, i permet veure i viure la lectura com una eina necessària per al creixement intel·lectual de totes les persones. 


Xicotetes actuacions com les que proposem són determinants per a fomentar la lectura des de casa: https://www.fbofill.cat/sites/default/files/553_0.pdf  

Durant l'estiu

En els mesos d’estiu, tots els xiquets corren el risc de perdre part de l’aprenentatge obtingut durant el curs escolar. Això és especialment així en el cas d’infants amb famílies de baixos ingressos. Més del 80% dels xiquets de les comunitats econòmicament desfavorides perden les habilitats de lectura durant l’estiu perquè els manca accés a llibres, a recursos d’aprenentatge, converses continuades amb les famílies, així com activitats que els oferisquen oportunitats d’enriquiment (accés a biblioteques, activitats culturals, etc.)

Què implica

Què t’oferim

Com fer-ho

El programa LECXIT és una oportunitat per a fer xarxa amb projectes que treballen pel foment de la lectura i entitats diverses que de segur aportaran el seu òbol per a enriquir el projecte!

El programa, a més, facilita la intervenció de diferents actors: